Целта на инициативата е да насърчи усилията за популяризиране на велосипеда като алтернативно транспортно средство за предвижване в градска среда

Споделете: