„Часът на Земята“ 2013 г. – 23 март, от 20.30 до 21.30 часа

Споделете: