Откриват нова клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Сандански

Проектът е реализиран с 2 млн. лв.  от Държавния бюджет

Днес, 24.09., министър Нона Караджова ще открие за експлоатация нова клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Сандански. Обектът е построен със средства от Държавния бюджет, а изразходването  бе извършено под контрола на МОСВ.

Министър Караджова ще пререже лентата на новото съоръжение заедно с кмета на града – Андон Тотев.

На откриването ще присъстват областният управител на Област Благоевград и изпълнителният директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

12 000 т неопасни отпадъци от общините Сандански, Струмяни и Кресна ще бъдат депонирани ежегодно в новата клетка на депото, която ще обслужва около 60 хиляди жители.

За построяването й бяха заделени от Държавния бюджет 2 млн. лв.

Изпълнител на новото съоръжение, което  бе построено за по-малко от 1 година, е фирма „Бетон” ЕООД.

Споделете: