Откриват официално нова инсталация за битови отпадъци в гр. Монтана

Съоръжението е на стойност около 7 млн. лв.

Днес, 5 юли, министър Нона Караджова  и кметът на гр. Монтана Златко Живков ще открият официално  за експлоатация новоизградената сепарираща инсталация за битови отпадъци в града, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

 Сепариращата инсталация е изградена със средства от Държавния бюджет /3 500 000 лв./ и от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ /други  3 308 000 лв./.

Строителството й е започнато през септември 2010 г. и е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване от 1 юни 2012 г.

Съоръжението ще обслужва Регионалното депо за битови отпадъци (с капацитет около 70 000 тона годишно).

В момента Регионалното депо обслужва 12 общини (Монтана, Берковица, Георги Дамяново, Чипровци, Вършец, Бойчиновци, Вълчедръм, Якимово, Лом, Брусарци, Медковец, Криводол), като чрез линията за приемане и сепариране на твърди битови отпадъци ще се извършва сортиране и от тях ще се отделят всички подлежащи на рециклиране отпадъци, а именно метал, пластмаса, стъкло, хартия.

Така ще се намали количеството на крайно депонираните битови отпадъци в Регионалното депо – Монтана ( изградено със средства по програма ИСПА) и ще се увеличи периодът на неговата експлоатация.

С изграждането на инсталацията е завършен първият етап от по-голям проект на Община Монтана – „Сепарираща инсталация за битови отпадъци и компостиране на биологичните отпадъци, гр. Монтана” на обща стойност 9 063 357 лева.

Предстои да се реализира вторият етап от проекта – компостираща инсталация за биологичните отпадъци (на стойност 2 255 357 лева), чието изграждане е предвидено през 2013 г., като дотогава Община Монтана трябва да разработи действаща схема и медодика за събиране и компостиране на зелените и биоотпадъците от всичките 12 общини в региона.

Споделете: