Откриват първото депо за битови отпадъци в регион Ботевград

Проектът на стойност 14.4 млн. лв. е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Днес, 2  ноември, министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще участват в откриването на  Регионалната система за управление на отпадъците на регион Ботевград, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Системата е първата финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност 14,4 млн. лв.

Регионалната система за управление на отпадъците в регион Ботевград е първата от общо 23, които трябва да бъдат изградени с европейски средства. Тя ще обслужва 56 000 души от общините Ботевград, Правец и Етрополе.

Регионалната система за управление на отпадъците включва изграждане на Регионалното депо за неопасни битови отпадъци и център за рециклиране на отпадъците.

След като е изградена основната инвестиция на системата – Регионалното депо, трите общини ще могат да ликвидират и почистят нерегламентираните малки сметища на своите територии.

Центърът за рециклиране се финансира чрез публично–частно партньорство между общината и частен инвеститор. С въвеждането му в експлоатация, 80 % от постъпилия отпадък ще се насочва за рециклиране и преработка и едва 20 % ще отива на депото.

По приоритетна ос 2 на ОПОС „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” са договорени общо над 575.7 млн.лв., от които са изплатени  89.2 млн.лв.

В изпълнение са 14 договора за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците на обща стойност 562.3 млн.лв.

В оценка са 6 проекта – на регионите Бяла, Велико Търново, Добрич, Панагюрище, Плевен, Хасково.

 

 

Споделете: