Откриха нов Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в неравностойно положение в гр. Враца

Споделете: