Официално представиха инсталациите за биологично третиране на зелени и биологични отпадъци на площадка „Хан Богров“ в столицата

Инсталацията е част от Интегрирана система за управление на отпадъците на столицата, финансирана от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Инсталацията е част от Интегрирана система за управление на отпадъците на столицата, финансирана от ОП "Околна среда 2007-2013 г."

Днес, 28 януари, официално бяха  представени инсталациите за биологично третиране на зелени и биологични отпадъци на площадка „Хан Богров“ в присъствието на министър Искра Михайлова, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

„Модернизацията на  процеса на управление на отпадъците в България върви бавно, търпим наказателни процедури, но събития като днешното увенчават усилията ни с успех. Имаме успехи и постижения, които можем да покажем. Имаме модерни съоръжения и ще имаме“, каза министър Михалова по време на официалното представяне.

Инсталацията е част от Интегрираната система за управление на отпадъците на столицата финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Бенефициент по проекта е Столична община, като общата стойност на проекта е 346 млн. лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 291,5 млн. лв.

Домакин на събитието беше Столична община и в него взеха участие кметът на София Йорданка Фандъкова, представители на ЕИБ и на представителството на ЕК в България, депутати и общински съветници.

Министър Михайлова  посочи, че добрата работа, координацията, разбирането и подкрепата между местната власт и управляващите органи могат да доведат до реализацията на такъв проект. Тя добави, че „това събитие е една стъпка, която трябва да се отрази на качеството на живот на гражданите. В изпълнение на  политиката по околна среда, ние сме в един отбор, защото имаме общи национални цели и ангажименти към българските граждани. Това е веруюто ни и ние работим за него. Радвам се, че се събираме хората, които оценяваме тези усилия  и продължаваме напред в изпълнение на нашите високи цели“.

Целта на проекта е изграждане на съвременна система за управление на битовите отпадъци на Столична община, съгласно изискванията на европейското законодателство в областта на управлението на битови отпадъци.

Инсталациите за биологично третиране на зелени и биоотпадъци ще преработват биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци. Получава са компост и биогаз, от които се произвежда електрическа и топлинна енергия.

Съоръжението е единствено по рода си в България и след въвеждането му в експлоатация от началото на 2014г. Столична община разполага с необходимия капацитет да оползотворява биоотпадъците на града по един модерен и екологосъобразен начин.

 

 

 

 

Споделете: