Инсталацията е част от Интегрирана система за управление на отпадъците на столицата, финансирана от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Споделете: