Подписват договор за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен

 Проектът на стойност 27.7 млн. лв. се финансира от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“

Днес, 29 ноември, министърът на околната среда и водите Нона Караджова  и кметът на община Плевен проф. Димитър Стойков ще подпишат договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците на регион Плевен.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност 27.7 млн. лева.

Регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен е между тези общо 23 такива съоръжения, които трябва да бъдат изградени с европейски средства. Тя ще обслужва 186 477 души от общините Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Пордим и Плевен.

Проектът включва изграждане на първа клетка за битови отпадъци от регионално депо Плевен, инсталация за сепариране, съоръжение за компостиране, център за приемане на опасни и други отпадъци и довеждаща инфраструктура до площадката (водопровод, електропровод и канализационен колектор), както и доставка на машини и съоръжения, стационарно и мобилно оборудване за експлоатацията на съоръженията.

Периодът на експлоатация на депото се предвижда да бъде 14 години.

По приоритетна ос 2 на ОПОС „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” са договорени общо над 575 млн.лв., от които са изплатени  98,3 млн.лв.

В изпълнение са 14 договора за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците на обща стойност 562,3 млн.лв.

 

 

Споделете: