Подписват споразумение за безвъзмездна финансова помощ за втората част на интегрираната система за управление на отпадъците на Столична община

Ще се изгради завод за цялостно механично-биологично третиране на отпадъците на стойност 192.6 млн. лв.

Днес, 6 март, министърът на околната среда и водите в оставка Нона Караджова и кметът на Столична община Йорданка Фандъкова ще подпишат споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на втората фаза на интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община.

Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Изграждането на завода за механично и биологично третиране беше одобрено от Европейската комисия в края на миналата година.

Втората фаза e част от цялостната система за дълготрайно и ефикасно решение за отпадъците на столицата.

Предвижда се да се изгради съоръжение за цялостно механично-биологично третиране на отпадъците, генерирани на територията на София.

Стойността му е 192.6 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.  Чрез него ще се осигури оптимално рециклиране на метал, пластмаса и хартия, ще се оползотворяват биоразградимите отпадъци, а високоенергийната фракция, отделена от общия поток отпадъци, ще се използва за производство на енергия.

Заводът ще произвежда гориво, което ще може да се използва в горивни инсталации, включително за оптимизация на работата на Топлофикация София, за която в момента се извършват предпроектни проучвания с цел определяне на необходимите инвестиции.

За отпадъците на столицата това е икономически по-изгодният вариант, който ще спести на софиянци около 150 млн. лв. за 20 години, а животът на депото ще се удължи два пъти, тъй като над 3/4 от отпадъците на София ще се оползотворяват.

Заводът за механично-биологично третиране на отпадъци е част интегрираната система за третиране на битовите отпадъци на Столична община.

Първата фаза на проекта беше одобрена през юли 2011 г. и е в процес на изпълнение. В нея е включено изграждането на депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, както и изграждането на съпътстващата инфраструктура, обслужваща тези обекти (водоснабдяване, пътища и електрозахранване).

Депото за отпадъци в местността Садината беше открито на 13 ноември 2012 г. от директора на генерална дирекция “Регионална политика” в Европейската комисия Валтер Дефа. Компостиращите инсталации в Хан Богров са в процес на изграждане и се очаква да бъдат  готови тази година.

Очаква се чрез реализирането на двете фази на проекта да се подобри жизнената среда на около 1 630 000 жители на столицата и да се осигури дълготрайно решение за управлението на отпадъците в посока оползотворяване на все повече от тях чрез повторна употреба, рециклиране или производство на енергия.

Интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община е на обща стойност 360 млн. лв., от които близо 300 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, осигурена от Европейския фонд за регионално развитие и от Националния бюджет. Това е най-големият проект по Оперативна програма „Околна среда”.

Споделете: