Правят първа копка на водния цикъл в Габрово

Безвъзмездна финансова помощ за изграждане и на депо за отпадъци в града

 

Днес, 13 юли, министърът на околната среда и водите Нона Караджова е на посещение в Габрово, съобщиха от пресцентъра на министерството. Целта на посещението е първата копка на проект за водния цикъл на града и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на депото за отпадъци в региона.

Министър Караджова и кметовете на Габрово и Трявна ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците. Проектът на стойност 24.9 млн. лв. се финансира по Оперативна програма „Околна среда” и ще обслужва 70 965 души. Предстои строителство на площадка за открито компостиране, площадка за сепариране на отпадъци, инсталация на модулна пречиствателна станция, реконструкция на клетката за депониране и съответната инфраструктура, както и инсталация за изгаряне на депониен газ.

От 16 ч. на ул. „Априловска” в града министър Караджова ще участва в церемония по първа копка на проекта за водния цикъл на гр. Габрово заедно с министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и кмета на града Таня Христова.

Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на България чрез Оперативна програма „Околна среда”. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 117.4 млн. лв.

 

Проектът за водния цикъл на Габрово е един от трите големи проекта в изпълнение по ОП „Околна среда”. В резултат на реализацията му ще бъдат реконструирани пречиствателните станции за питейни и за отпадъчни води. Предвижда се рехабилитация на 75,8 км водопровод. Около 18,5 км ще е изградената нова канализация, а 21,6 км съществуваща канализация ще бъде рехабилитирана. Ще бъде построен един напорен резервоар и една нова помпена станция, а други четири ще бъдат ремонтирани.

Споделете: