Празник, посветен на Световния ден на водата, се провежда в Пловдив

ООН провъзгласи 2013 г. за Международна година на водното сътрудничество

Днес, 22 март, заместник-министър Евдокия Манева ще бъде гост на общоградски празник в Пловдив, посветен на Световния ден на водата, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Събитието е съвместна инициатива на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център Пловдив, Община Пловдив и ВиК-Пловдив.

Зам. -министър Манева ще приветства участниците в тържеството – граждани, деца и младежи от различни учебни заведения в града, неправителствени организации, членове на Младежкия воден парламент.
Целта на празника е повече хора да бъдат приобщени към посланията на Световния ден на водата 22 март, който тази година поставя във фокуса на общественото внимание темата за водното сътрудничество.
Организацията на Обединените нации провъзгласи 2013 г. за Международна година на водното сътрудничество, за да насърчи правителства, организации, общини и частни лица да се включат активно и с взаимно координирани действия за опазването на водните ресурси на планетата.
Възпитаниците на пловдивски учебни заведения ще се включат в хепънинга, като изминат разстоянието от своето училище до площада на центъра пеша, за да покажат по този начин съпричaстност към милионите си връстници от цял свят, които са принудени всекидневно да изминават километри до източници на прясна вода.
В градския празник за честването на Световния ден на водата ще вземат участие експерти от Басейновата дирекция в Пловдив и специалисти от Регионалните лаборатории към ИАОС, които заедно с ученици от различни градове и училища от региона ще проведат мониторинг за оценка състоянието на водите на р. Марица.
Участие в честването ще имат и представители на Младежкия воден парламент, НПО „Зелени Балкани”, „Българско дружество за защита на птиците” и др., които ще представят водни опити, ще проведат викторини и забавни игри по въпроси, свързани с водите и тяхното опазване и управление.

Споделете: