Предприемат се бързи действия по възстановяване на плащанията по ос 1 и 3 на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013г.

Оптимистичният срок е месец септември
Среща на министър Терзиева

По време на работна среща в Брюксел министър Десислава Терзиева обяви: „Заедно с Европейската комисия ще предприемем възможно най-бързи действия по възстановяване на временно спрените плащания по ос 1 и 3 на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г.“

Около това становище се обединиха българският министър Десислава Терзиева и генералният директор на ГД „Регионална и градска политика“ в ЕК Валтер Дефа.

В Брюксел министър Терзиева проведе работна среща с Дефа във връзка с казуса с временно спрените плащания по някои проекти отпрограмата.

На срещата регионалният министър представи българската позиция и възраженията на Управляващия орган по по-голямата част от констатациите, визирани в писмото на ЕК в началото на месец юни.

Министърът запозна генералния директор на дирекцията със спешните мерки, които българската страна предприе по представените констатации в писмото. В разговора Терзиева още веднъж подчерта, че българската страна все още не е получила одитния доклад, така както е изискването, заложено в Регламент 1083/2006 и обърна внимание, че в момента Управляващият и Одитният органи работят „на сляпо“ по казуса.

„Нямаме конкретните одиторски констатации, за да направим нашите възражения и да изложим мотивите си, защо ги приемаме или неприемаме“, обясни министърът и допълни, че поради липсата на одитен доклад в момента процедурата, свързана с доклада не е започнала още. Тя заяви, че след като докладът бъде получен, ще започне самата процедура, а в момента са предприети действия само по констатациите в писмото.

По време на срещата Валтер Дефа увери министър Терзиева, че страната ни съвсем скоро ще получи одитния доклад и тогава официално ще може да изрази своите възражения. Дефа беше категоричен, че приложената спрямо България процедура е стандартна и подобни действия се прилагат към всички държави членки. Пред българския регионален министър генералният директор на ГД „Регионална и градска политика“ заяви, че към страната ни не се подхожда по-различно от всяка друга държава.

Дефа съобщи още, че миналата година по оперативни програми на 16 страни членки са прекъснати плащанията по същия начин. Дефа заяви още, че има готовност при необходимост да предостави на Управляващия орган помощ и обучение от страна на Европейската комисия.

„Целта както на нас, така и на комисията е да няма допуснати нередности, да знаем как се изразходват парите и да няма никакви съмнения в нашите системи за управление и контрол“, заяви Десислава Терзиева. „Системите за управление и контрол на нашата оперативна програма работят ефективно“, беше категорична Терзиева.

Тя обясни, че в момента Управляващият орган прави допълнителни подобрения по т.нар. контролни листа. Правят се и допълнителни обучения на бенефициентите. „Системни грешки не са допуснати“, коментира още министърът и добави, че ако има грешки, те са единични и Европейската комисия няма основание за притеснения.

В заключение министър Терзиева заяви, че се надява докладът да бъде получен до края на месеца.

На въпрос на медии, кога ще бъдат възстановени временно спрените плащания по програмата министърът заяви, че оптимистичният срок е септември месец. Терзиева съобщи още, че към настоящия момент плащанията към бенефициентите продължават.

„Докато аз съм министър ще положа всички усилия да предоставим всичко необходимо на европейската комисия и да изчистим всички неясноти“, беше категорична Терзиева. „Целта е колкото може по-скоро да пуснем плащанията“, заключи министърът.

Споделете: