Целта на националната кампания „Опознай родния край“ е децата и техните родители да се запознаят с туристическите обекти в България

Споделете: