Провежда се обществен дебат за енергийната ефективност в България

Ще бъдат представени новаторски, щадящи климата решения от представители на бизнеса в България и извън нея

Днес, 28 май 2013 г., европейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор ще бъде домакин на обществен дебат в София, на който ще се обсъждат икономическите и екологичните ползи от създаването на енергийно ефективно, нисковъглеродно общество в България.

40 % от енергопотреблението и емисиите на парникови газове в Европа се дължат на сградите. Следователно това е един от секторите с най-голям потенциал за икономии на енергия. Повишаването на енергийната ефективност е един от най-евтините начини за намаляване на емисиите на парникови газове в Европа.

Ако подобри енергийната си ефективност, България може да понижи значително своето потребление на енергия и свързаните с него разходи. Средностатистическото българско домакинство може да намали с до една трета количеството на енергията, която използва за отопление, само чрез поставяне на подходяща изолация. Монтирането на слънчеви панели може да намали годишната сметка за електроенергия с още 30 %.

Комисар Кони Хедегор и президентът Росен Плевнелиев ще обсъдят значението на енергийната ефективност за България, а представители на бизнеса и на финансови и екологични организации ще представят примери, как тя може да бъде постигната. Комисар Хедегор също така ще участва в обществен дебат заедно с министъра на околната среда и водите Юлиан Попов и Магдалена Малеева относно необходимите действия за повишаване на енергийната ефективност в България.

На проявата ще бъдат представени няколко новаторски, щадящи климата решения от представители на бизнеса в България и извън нея, например как ИКЕА развива енергийно управление в рамките на своята верига на доставки, работата на Българския съвет за устойчиво развитие, насочена към устойчиво строителство, и напредъка на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект по отношение на ускоряването и засилването на въздействието на стандарта за сгради с близко до нулево потребление на енергия върху екологосъобразното икономическо развитие на България.

Това са само няколко от многото примери в Европа за интелигенти и новаторски решения и технологии, чрез които се понижава замърсяването с CO2 и се икономисва енергия, като по този начин се намалява зависимостта на България от вноса на нефт, газ и въглища от чужбина. Тези решения са гръбнакът на кампанията „Свят, който харесваш, с климат, който харесваш“, която представям в България,“ заяви Кони Хедегор. „Щадящите климата иновации водят до икономия на средства, подобряване на качеството на живот, повишаване на броя на квалифицираните работни места и икономически растеж“.

Сред лекторите освен комисар Кони Хедегор и президента Росен Плевнелиев са представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Комитета на регионите, ИКЕА, Българския съвет за устойчиво развитие и Центъра за енергийна ефективност.

Това събитие е част от поредица публични прояви в Източна и Южна Европа, чиято цел е европейските граждани да се включат в дебата за изменението на климата и да се насърчават личните действия за борба с него.

 

 

 

 

Споделете: