Проверяват напредъка по изграждане на депо „Садината“

Депо  „Садината” е част от Проект “Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”

Днес, 13 ноември, министър Нона Караджова заедно с  генералният директор на ГД “Регионална политика” към Европейската комисия Валтер Дефа ще участват в посещение на депо „Садината” по покана на кмета на София Йорданка Фандъкова, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Депо „Садината” е част от Проект “Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” – най-големият,  финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Депото се намира край с. Яна, район Кремиковци.

Проектът е на обща стойност 360 млн. лв., от които 218 млн. лв. са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, 38 млн. лв. от Държавния бюджет и 104 млн. лв. от Столична община.

По време на посещението си Валтер Дефа ще се запознае с напредъка на проекта.

При своята обиколка гостите ще имат възможността да видят зоната за депониране и пречиствателната станция за третиране на инфилтрата.

Споделете: