Подпорни армонасипни стени, за изграждането на които е използван сегментен блок

Споделете: