Регионално депо за отпадъци ще изграждат съвместно три общини в област Хасково

Проектът на стойност 29.3 млн. лв. ще се финансира по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Общините Хасково, Димитровград и Минерални бани ще изграждат заедно регионално депо за отпадъци, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Министър Нона Караджова  и кметовете на общините Хасково Георги Иванов, на Димитровград Иво Димов и на Минерални бани Мюмюн Искендер подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците на регион Хасково.

Системата ще се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на обща стойност 29.3 млн. лева.

Водеща в изготвянето на проекта е община Хасково. Партньори са общините Димитровград и Минерални бани.

Около 154 хиляди жители на трите общини ще бъдат обслужвани от новата регионална система, която ще включва регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците с годишен капацитет 42 076 тона, инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, довеждаща инфраструктура.

Ще има и система за улавяне на биогаз, с което ще се намали рискът от самозапалване и ще се подобри безопасността на работата.

Срокът за изпълнение на проекта е до средата на януари 2015 година.

Споделете: