Изпълнението на проекта е съгласъвано с Националния институт за недвижимо културно наследство

Споделете: