РИОСВ-Бургас спира строителството в Иракли и налага санкции

Установено е  несъответствие между издадените от Община Несебър разрешения за строеж и издаденото от РИОСВ-Бургас решение по ОВОС

Заради констатирани несъответствия между одобрените параметри в издаденото Решение по ОВОС и разрешенията за строеж, РИОСВ-Бургас налага принудителна административна мярка за спиране на строителството в Иракли, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

По Закона за опазване на околната среда ще бъдат предприети административно наказателни мерки срещу възложителя „Емона 2000“ ЕООД. На фирмата инвеститор ще бъде наложена максималната глоба от 20 000 лв. поради факта, че се е отклонила като физически параметри на строителството от издаденото Решение по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

 Разпоредената от министър Нона Караджова проверка на терен на строителството на ваканционния комплекс в Иракли, която беше извършена на 15 януари 2013 г., установи несъответствие между издадените от Община Несебър разрешения за строеж и издаденото от РИОСВ-Бургас решение по ОВОС.
За общо 8 бр. къщи и 3 склада над одобреното с Решението по ОВОС са били издадени разрешения за строеж. От МРРБ потвърдиха, че за това нарушение ще бъдат предприети административно наказателни мерки – глоба и имуществена санкция, срещу длъжностното лице, одобрило проектите и издало разрешенията за строеж.
Строителството ще бъде спряно до отстраняване на констатираните нарушения.

Споделете: