Свиленград ще има нова пречиствателна станция

Проектът на стойност 46 млн. лв. се финансира от  ОП „Околна среда”

Днес, 27 ноември, министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Свиленград ще подпишат договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи на гр. Свиленград. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

На церемонията ще присъства и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

Стойността на проекта е 46 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Очаква се  той да бъде завършен до средата на 2015 г.

Чрез изпълнението на проекта ще се осигури надеждно, технологически стабилно и екологосъобразно пречистване на отпадъчните води от бита и индустрията в целия регион.

Инвестиционното предложение за пречиствателната станция включва и третиране на утайките с възможности за депониране и рекултивация на увредените терени или използването им в селското стопанство. Ще се разшири обхватът на водопроводната и канализационната мрежа, така че да бъде обхванато цялото население на града.

По приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места” са договорени близо 3.397 млрд. лв. (135.24 % от средствата за сектора).

От тях са изплатени  над 396 млн. лв. В изпълнение са 125 проекта на стойност 3.239 млрд. лв. Успешно са приключили 86 договора за техническа помощ с общ размер на усвоената безвъзмездна финансова помощ  55.5 млн.лв.

 

Споделете: