Служители на МОСВ събраха 3.5 тона отпадъци в кампанията „Да изчистим България за един ден”

За втора поредна година МОСВ е основен партньор в кампанията на BTV

Около 250 души от Министерство на околната среда и водите се включиха доброволно в кампанията „Да изчистим България за един ден” на 20 април 2013 г., на територията на Ловния парк в столицата. В резултат на техния труд са почистени и събрани 3.5 тона отпадъци, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

В инициативата се включиха експерти от централната администрация, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/. Ръкавици и чували за участниците бяха осигурени със средства от ПУДООС. Предприятието разполага и със собствен транспорт, с който отпадъкът беше извозен до депо „Враждебна”.
За втора поредна година Министерството на околната среда и водите е основен партньор на кампанията на BTV «Да изчистим България за един ден». МОСВ осигурява необходимата подкрепа за своевременното прибиране на събрания боклук на територията на цялата страна:
  • общините са освободени от дължимата такса за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат реално насърчени да организират прибирането на отпадъка от своята територия.
  • осигурен е свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за всички транспортни средства, които се включват в инициативата.
  • със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда МОСВ предостави за кампанията 35 хиляди чувала и 35 хиляди чифта ръкавици на обща стойност 24 хиляди лева.
  • за да няма изостанали и неприбрани отпадъци от сборните пунктове, МОСВ предостави ваучери за гориво на стойност 72 хиляди лева на областните щабове за извозване на остатъчни количества отпадъци, където това се налага, в седмицата след приключване на кампанията.
  • в деня на почистването във всички 16 регионални инспекции по околната среда и водите на територията на страната беше открит Зелен телефон за всички въпроси на гражданите, свързани с вида на отпадъка и местата, на които може да бъде предоставен за разделно събиране и оползотворяване.

Споделете: