Стартира пилотен проект за разделно събиране на отпадъци в столичните райони “Овча Купел“ и “Кремиковци’

Общата стойност на  проекта е 2 687 746 лв.

През това лято Столична община стартира  пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки в районите “Овча Купел“ и “Кремиковци“, съобщиха от общинския пресцентър.

Петте камиона, които ще обслужват системата за разделно събиране, са доставени. По-рано бяха осигурени необходимите чували и контейнери. Проведени са и обществените обсъждания в двата столични района, обясни кметът Йорданка Фандъкова. Очаква се системата да заработи поетапно през месец юли. Целта е да се намали обема на отпадъците, които се депонират.

Пилотният проектът е част от проект № DIR 592113-1-9 – „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО”, одобрен за финансиране с Решение от 01.07.2011г. на Европейската комисия.

Общата стойност на инвестициите за закупуване на пластмасови контейнери, чували и 5 броя превозни средства за извозване на събраните отпадъци в двата района е 2 687 746 лв.

Делът на отпадъците от: хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали е около 50 % от общото количество генерирани отпадъци. Чрез проекта през 2016г. в район „Овча Купел” 26 % от отпадъците от опаковки и рециклируеми материали ще бъдат събрани при източника, а в район „Кремиковци” 22 %.

Събирането и транспортирането на разделно събрани отпадъци в район „Овча Купел” ще се организира чрез точки за събиране на отпадъците и събиране на отпадъците „от врата до врата”. Зоните на жилищните комплекси ще бъдат обслужвани чрез 128 бр. точки за събиране на отпадъци (3 контейнера с капацитет 1.100 л – общо 384 бр.).

В крайградските зони разделното събиране на отпадъците ще се извършва чрез услугата събиране на отпадъците „от врата до врата”. Тази услуга ще бъде реализирана с използването на 2 пластмасови чувала на домакинство (жълт “Хартия и картон”, син “Пластмаса и метали” по 253 947 бр. от всеки цвят ) и един пластмасов контейнер с капацитет 120 л., с цвят зелен за стъкло -2 442 бр.

В район „Кремиковци” жилищните комплекси ще се обслужват чрез 40 бр. точки за събиране на отпадъци, а крайградските части разделното събиране на отпадъците ще се извършва чрез услугата събиране на отпадъците „от врата до врата”- 2 пластмасови чувала на домакинство (жълт “Хартия и картон”, син “Пластмаса и метали” по 250 671 бр. от всеки цвят) и един пластмасов контейнер с капацитет 120 л. за стъкло – 2 410 бр.

Допълнително в рамките на проекта са предвидени кампании за популяризиране на разделното събиране и включване на населението активно в тази дейност.

С реализирането на този пилотен проект се очаква обхващането на почти всички домакинства в крайградските зони, както и отделянето на подлежащите на рециклиране отпадъци още на мястото на генерирането им.

За Столична община реализирането на пилотният проект ще бъде от полза, поради възможността от намаляване на кратността на обслужване на контейнерите за битови отпадъци, което от своя страна ще намали разходите за събиране, транспортиране, сепариране и последващо депониране на битовите отпадъци.

Споделете: