Стратегия и план за глобално въвеждане на Еврокодове в строителството представи Европейският комитет по стандартизация

Целта е единна нормативна рамка да замени 33 национални стандарта за изравняването на регулациите в страните от ЕС

Европейският комитет по стандартизация (CEN)Европейският комитет по стандартизация (CEN) представи Стратегия и план за глобално въвеждане на  Еврокодове в строителството, които да бъдат прилагани като единна нормативна рамка (единен европейски стандарт, заменящ 33 национални стандарта), която регулира пазар от повече от 560 милиона потребители.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на инвестиционното проектиране.

Европейските стандарти трябва да отговарят на новите изисквания, да бъдат съобразени с устойчивите характеристики на строителните продукти, процеси и услуги и в същото време да отчитат иновациите в строителния бранш. Към системата от Еврокодове проявяват интерес и страни извън Европейската общност, някои дори въведоха европейската система за стандартизация в строителството (Етиопия, Кения, Сингапур, Шри Ланка).

Значителният интерес за приемане на Еврокодовете се основава на възможността да има една обща среда за стандартизация, която е приспособима към специфичните изисквания на всяка страна по отношение на географски, геоложки или климатични условия, а също така позволява избор на степента на безопасност.

Според заместник-председателя на Европейския комитет по стандартизация инж. Герхард Брайтшафт въвеждането на Еврокодове в строителството ще:

– Уеднакви критериите и нормите в строителството между собственици, оператори и потребители, проектанти, изпълнители и производителите на строителни продукти;

– Улесни обмена на строителни продукти и услуги между държавите-членки на ЕС;

–  Осигури обща база за научноизследователска и развойна дейност в строителния сектор;

–  Позволи подготвянето на стандартизирани помощни  инструменти и софтуер за проектиране;

–   Повиши конкурентоспособността на европейските строителни фирми, предприемачи, дизайнери и производители на продукти в техните дейности в световен мащаб.

………..

Новите стандарти в проектирането и строителството и въвеждането на Еврокодове като единна система за регулации в строителния бранш са сред първостепенните задачи на Министерство на инвестиционното проектиране.

Еврокодовете са система от строителни норми, разработвана от Европейския комитет по стандартизация (CEN). Тяхната цел е след период на паралелно приложение да заменят националните норми в страните, членуващи в Европейския комитет по стандартизация, включително в България, като помогнат за изравняването на регулациите в страните от Европейския съюз. Намаляването на регулаторната тежест в строителния процес, сигурността на инфраструктурата и качеството на строителството се гарантират от единни норми, които да бъдат прилагани във всички страни – членки на ЕС.

Еврокодовете не само обезпечават ниво на сигурност на инфраструктурата, което е от полза за всеки гражданин на ЕС, но и максимално улесняват работата на инженери, проектанти, изпълнители и производители на строителни продукти.

Споделете: