С 25% по-малко сделки с недвижими имоти в столицата през първото полугодие на 2012 г. спрямо същия период на миналата година

Активността на пазара на недвижими имоти е намаляла, сочи анализ на „Явлена“

През първото полугодие на 2012 г. е намаляла активността на пазара на недвижими имоти в България  спрямо същия период на 2011 г., според анализ, извършен от специалистите на  Агенцията за имоти „Явлена“.

Данните показват, че намалява делът на сключените сделки в петте най-големи града (София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора) в общия обем сделки, като това намаление е трудно да бъде компенсирано от активизирането на пазарите в по-малките градове.

Статистиката на компанията сочи, че през първите 6 месеца на годината сделките в София са с 25% по-малко от  отчетените през същия период на миналата година и с над 58% по-малко в сравнение с пиковата 2008 г.

В другите четири големи града обемът на сключените сделки се е свил с от 10 до 16 на сто, а като цяло за страната спадът на годишна база е 12 на сто.

Наблюдава се и рязък спад на сделките с учредена ипотека, посочват от агенцията. Основно сделки с имоти, финансирани с ипотечен кредит, се осъществяват в петте най-големи града.

Делът на сделките с имоти, финансирани с ипотека, е намалял до 14.45% през първите 6 месеца на годината, докато по същото време на миналата година е бил 17.48%. През първата половина на 2008 г. този дял е бил близо 33%.

Експертите смятат, че спадовете на пазара на имоти засягат предимно сегментите на ваканционните имоти, офисите, търговските и производствено-складовите площи. Що се отнася до жилищния пазар, поне в структурите на агенцията, е отчетено активизиране на купувачите и ръст на реализираните през агенцията сделки с над 20%.

Задържа се тенденцията купувачите на жилища да задоволяват основни жилищни нужди, като остава най-силно търсенето в ценовия сегмент от 25 до 50 хил. евро. Предлагането на такива имоти обаче намалява.

За сметка на това се увеличава предлагането на жилища от средния и високия ценови сегмент, но търсенето е слабо, а сделките – единични.

Засилва се и предлагането на жилища, купени преди кризата като инвестиция. Собствениците им ги предлагат и за отдаване под наем, и за продажба, се посочва в анализа.

Диспропорциите на пазара продължават да оказват натиск върху цените на жилищата, макар и от данните да се вижда, че интензивността на ценовите спадове силно е намаляла. Средно за страната кв. м жилищна площ е струвал 453 евро през първото полугодие, което е с 2.6% под нивата от предходната година и с 35.67% под пиковите равнища на цените, достигнати през 2008 г.

Най-чувствително през първите 6 месеца на годината са поевтинели жилищата във Варна (с над 5% до средните 731 евро за кв. м), а най-малко намаление на цените е отчетено в София (0.57% до средните 745 евро за кв. м).

Пазарът продължава да търси равновесната си точка, но заради променливата икономическа среда в страната и в Европа, все още не я е намерил, заключават експертите.

Споделете: