Финансират с 1.5 млн. лв. одобрените проекти в кампанията „За чиста околна среда“

Одобрени са  199 проекта на обща стойност  1 милион и 500 хиляди

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ обяви одобрените за финансиране проекти в рамките на традиционната Национална кампания „За чиста околна среда”.

През тази година за участие в конкурса са постъпили 1 450 проекта, от които 845 са на общини и кметства, 305 – на училища и 300 – на детски градини.

Одобрени са 199 проекта на обща стойност 1 500 000 лева, от които 103 проекта са на общини и кметства, 54 – на училища и 42 – на детски градини.

Както всяка година, проектите на общините са на стойност 10 хиляди лева.

За първи път тази година за проектите на детските градини и училищата сумата е завишена на 5 хиляди лева, като не се финансират разходи за поддръжка на сградите и училищните дворове, а е въведен като задължителен критерий предвидените в тях дейности да обслужват пряко образователния процес и да бъдат насочени към повишаване на екологичната култура и знанията за опазване на околната среда.

Голяма част от проектите на общините предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих и естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място. Предвидени са мерки за предотвратяване на повторно замърсяване, стопанисване и бъдещо поддържане на предложените за изграждане обекти.

Изпълнението на финансираните от ПУДООС проекти ще бъде проследено и в края на годината ще бъдат представени най-добрите резултати.

За втора поредна година конкурсът е на тема „Обичам природата – и аз участвам” и се провежда като част от националната информационна кампания на МОСВ, която има за цел максимален брой хора в страната да се обединят с действия срещу замърсяването на природата с отпадъци.

 

 

Споделете: