Ще изграждат регионални системи за управление на отпадъците в регионите на Луковит и Разлог

Проектите на стойност 28 млн. лв. се финансират по Оперативна програма „Околна среда”

Министър Караджова и кметовете на общините Луковит и Разлог подписаха на 11 юли договори за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците на регионите Луковит и Разлог, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Проектите се финансират по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и са на обща стойност близо 28 млн. лв.

Община Разлог си партнира по проекта, на стойност 12,2 млн. лева, с общините Банско, Белица и Якоруда.  С тези средства  ще бъдат изградени първа клетка, площадка за компостиране на зелени отпадъци, довеждаща и вътрешна инфраструктура за обслужване на депото.

По проект e предвидено отклоняване от пътя с. Баня- с. Добърско с мостово съоръжение и корекция на участък от р. Драглишка в границите на мостовото съоръжение. Също така ще бъдат закупени машини и съоръжения за експлоатация на депото.

Проектът на община Луковит е на стойност 15,6 млн. лева и включва строителство на депо – първа клетка, доставка на машини и съоръжения за експлоатацията на депото, стационарно оборудване и изграждане на регионалното депо за неопасни отпадъци. Предстои и изграждане на център за рециклиране – РЦУО Луковит, инсталация за „зелено” компостиране и претоварна станция – Тетевен. Ще бъде изграден и общински център за рециклиране. Партньори по проекта на община Луковит са Червен бряг, Роман, Тетевен и Ябланица.

В сектор „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда” досега са договорени над 362 млн.лв. (или над 50,435% от бюджета) и са изплатени 72,06 млн.лв. (или 10,05 % от бюджета). В изпълнение са 5 проекта на обща стойност 348 млн.лв. с общините: Ботевград – 14,4 млн.лв., Видин – 19,4 млн.лв., Столична община – фаза I – 256 млн. лв., Бургас – 40,5 млн.лв. и Перник – 19 млн. Успешно изпълнени са 22 проекта за техническа помощ  на стойност  9,8 млн. лева.

Споделете: