18 организации се включиха в учредяването на Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен Дом“

Споделете: