Инициативата е част от новият проект на Хабитат България „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни услвия, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Споделете: