77.4 млн. лв безвъзмездно за нов воден цикъл на Созопол

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“

Днес, 6 август, министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Община Созопол ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за водния цикъл на гр. Созопол, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“.

Със 77.4 млн. лева община Созопол ще подобри състоянието на амортизираната ВиК мрежа и ще изгради пречиствателна станция за отпадъчни води, която е оразмерена за 65 хил. екв. ж. Над 22 хил. жители и гости на града ще бъдат обслужвани от рехабилитираната и модернизирана канализационна мрежа.

Около 6 хил. домакинства ще бъдат присъединени към новоизградената водоснабдителна мрежа. След пречистване на отпадъчните води в пречиствателната станция се очаква прекратяване на замърсяването на Черно море.

На 7 август в сградата на община Несебъ, министър Караджова и кметът на общината Николай Димитров ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”.

Проектът е свързан с разширението и модернизацията на ПСОВ – Равда, която събира и пречиства отпадните води на Несебър – Слънчев бряг – Равда, включваща Несебър, КК ,,Слънчев бряг”, Св. Влас, Кошарица и Равда, както и на селищата Каблешково, Ахелой и Тънково. Финансира се от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“ и стойността му е 98 млн.лв.
Проектното предложение се явява втори етап на инвестиционния преокт за Пречистването на отпадните води на агломерацията Несебър- Слънчев бряг – Равда. По първият етап община Несебър е изпълнила проект по техническа помощ на ОП „Околна среда 2007 – 2013 година” „Изработване на инвестиционен проект в две фази – идеен и технически за изграждане на ПСОВ за пречистване на отпадъчни води, к.к. Слънчев бряг – Несебър”.
По-късно през същия ден министър Караджова ще направи първа копка в кв. Горно Езерово, община Бургас, по интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води. Предвижда се цялостното изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в зона кв. Горно Езерово на агломерация Бургас, което ще доведе до включване на цялото население на жилищния квартал към съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните отпадъчни води от територията на целевия регион.

Споделете: