78 проекта получават финансиране по общинската програма „Зелена София 2013 г.”

Програмата подкрепя и стимулира проекти за озеленяване в площи, коита са общинска собственост

Столична община78 проекта общо получават финансиране по общинската програма „Зелена София 2013 г.”, съобщиха от пресцентъра на Столична община. От тях 48 са подадени от етажни собствености, а 30 от юридически лица с нестопанска цел.

Най-много одобрени проекти за озеленяване и благоустрояване има в район „Надежда” – 11, следват „Изгрев”, „Нови Искър” и „Искър” с по 8 проекти и „Илинден” – 7.

Класираните за финансиране проекти са получили в резултат на оценяването максимален брой точки между 37 и 19. С тях ще бъдат подписани договори за финансиране на обща стойност около 200 000 лева. Размерът на бюджета на Програма „Зелена София” е определен с решение на Столичен общински съвет за 2013 г.

Постъпил е един проект, за който е представено писмо от Министерството на регионалното развитие относно одобрение на заявление за интерес и подкрепа по проект «Енергийно обновяване на българските домове». Проектът е в район «Люлин». Програма «Зелена София» подкрепя проекти, които са свързани със  сгради, предвидени за саниране по проект «Енергийно обновяване на българските домове».

Тази година по „Зелена София” са кандидатствали общо 118 проекта, от тях от етажни собствености – 82 и от юридически лица с нестопанска цел 36.
Недопуснати до класиране проекти са 13, от които на втори етап от комисиите в районните администрации – 7 и на трети етап от комисията за оценяване – 6.

Допуснати до оценяване са 105 проекти. От тях събралите под 19 точки не получават одобрение за финансиране поради изчерпване на одобрения, от Столичен общински съвет, бюджет на Програмата. Или това са 27 проекта.

Общинската програма „Зелена София” се изпълнява за трета поредна година. С нея се подпомагат гражданите, които желаят да направят по-зелени и уютни пространствата пред домовете си, както и прилежащи територии и околни места в жилищните квартали. Подобрява се градската среда и местата за отдих. Програмата подкрепя и стимулира проекти за озеленяване в площи, общинска собственост.

„Зелена София” не предоставя директно финансови средства, а организира закупуването и доставката на заложените в проектните предложения стоки и материали, паркови елементи като пейки, кошчета. Гражданите, етажните собствености, участват със своя доброволен труд.

По програмата през 2011г. са одобрени за финансиране 68 проектни предложения при бюджет 200 000 лева. През 2012г. 54 проекти, с бюджет 150 000 лева.

Споделете: