Българската маса на галавечерта: От ляво надясно Веселин Чиркалев (инвеститор), арх. Лорита Панова, арх. Атанас Панов (член на журито), Златка Чиркалева (инвеститор), арх. Мариана Славова, арх. Слави Славов (проектант), инж. Данаил Костов (строител), Пламен Стоянов (регионален търговски директор на Баумит), Николай Бъчваров (управител на Баумит България), инж. Надя Начева (маркетинг директор на Баумит България).

Споделете: