Започна конкурсът „Нарисувай ми стена 2016“

Конкурсът е съвместна инициатива на Сдружение Трансформатори и  Оргахим АД – Русе

Конкурс "Нарисувай ми стена"

Партньорската инициатива на Сдружение Трансформатори и  Оргахим АД – Русе стартира 2016 година с конкурс за художествена стенопис върху избрани 4 знакови сгради в 4 града на България – София, Пазарджик, Габрово и Пловдив. Платформата “Нарисувай ми стена” подкрепя реализирането на художествени решения за обществени  градски пространства и интериори на обществено значими сгради в цялата страна.

Предизвикателството, отправено тази година към участниците, е да предложат контекстуално тематично изрисуване на видима стена като създадат разпознаваема художествена  идентичност. Целта е реализираната стенопис да олицетворява духа на мястото и съвременния градски живот в България.

В конкурса могат да участват отделни физически лица, както и екипи с оригинални идеи, които с общи усилия да създадат цялостен художествен облик на съответната сграда.

Предложенията ще бъдат оценени от авторитетно жури от графични дизайнери и художници, представител на Оргахим АД и представител на града/обекта/общността ползватели на конкретната сграда.

Предложенията ще могат да бъдат разглеждани през нарочно изграден  за целта сайт на проекта www.narisuvai.bg.

Конкурсът ще набира предложения от 25.04 до 25.05.2016 г. Журито ще оценява в седмицата 25-30.05.2016 г. Победителите за всеки град ще бъдат обявени на 13.06 понеделник, след финалното гласуване на публиката през сайта в седмицата от 01.06 – 11.06.

На победителите ще бъде връчена парична награда от 2000 лв. и ще бъдат покрити разходите за път и престой по време на реализацията на терен. За всеки обект при достатъчно предложения с висока художествена стойност журито и публиката ще излъчат по един победител, чиято творба ще бъде реализирана след допълнително детайлизиране на техническите детайли в периода юли-октомври месец 2016.

Конкурсът „Нарисувай ми СТЕНА – 2016“ търси финансовата подкрепа и партньорството на общини и ползвателите на сгради, които искат да бъдат част от конкурсната програма за осигуряването на наградния фонд на конкурса и престоя на художниците по време на работата им на терен.

Партньорите от Оргахим АД- Русе осигуряват изцяло необходимите бои и техника за изрисуването на обектите.

Ако искате да подкрепите инициативата и да предложите обект, който да  бъде включен в конкурсната програма, можете да се свържете на e-mail: proekt@transformatori.net

 

 

Споделете: