Победителите бяха наградени от Румен Радушев, началник управление „Индивидуално банкиране и алтернативни канали“ на Пощенска банка“

Споделете: