Приветствие от проф. д-р арх. Жеко Тилев, ръководител Катедра Сградостроителство при УАСГ и председател на журито на студентския конкурс „Керамичната къща“ на Винербергер

Споделете: