Откриха подновената ВиК мрежа на гр. Панагюрище

Общата стойност на инвестицията е 56.6 млн. лв

12

Днес, 6 август, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри обекти от водния цикъл на Панагюрище, изградени със средства по ОП „Околна среда 2007-2013“. Общата стойност на инвестицията е 56,6 млн. лв., съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

С този проект проблемите, свързани с остарялата ВиК инфраструктура на града, остават в историята, а  изливането на отпадъчните води директно в река Панагюрска Луда Яна спира, каза министърът. С безспорно важната инвестиция  е изградена нова пречиствателна станция за отпадъчни води, която ще обслужва 18 000 души, положена е близо 60 км линейна инфраструктура  – 33,1 км канализация и 24,6 км водопровод,  подновена е ВиК мрежата в града.

Това ще повиши стандарта на живот в Панагюрище, ще допринесе за развитието на икономическите дейности на територията на общината и за привличането на нови инвестиции. Ще бъде подпомогнато опазването на околната среда, подчерта Василева.

По старата водопреносна мрежа, направена с етернитови тръби загубите на питейна вода достигали почти 60%, системни проблеми създавало и състоянието на канализационната инфраструктура,  строена в периода 1960 -1975 г. Липсата на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)  е водела до замърсяване на околната среда.

С изграждането и модернизацията на подземната инфраструктура се създава възможност за реализирането на други проекти за подобряване на градската среда  по интегриран начин.

Към момента на територията на община Панагюрище с помощта на ОП „Околна среда“ се изгражда и съвременна регионална система  за управление на отпадъците, с което напълно ще гарантира спазването на всички европейски екологични изисквания.

Споделете: