Започват информационни дни по проекта за енергийно обновяване на българските домове в гр. Добрич

До момента са подадени 247 заявления по проекта от общо 31 града

От днес, 21 юни,  за втора поредна година  в Добрич започна информационна кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Информационни дни по проекта в гр. Добрич  ще се проведат от днес до 23 юни 2013 г. на следните локации:
-21 юни, петък – пл. „Свобода“, от 16.00 до 19.30 часа
-22 юни, събота – пл. „Свобода“, от 10.00 до 14.00 часа
-23 юни, неделя – пл. „Свобода“, от 10.00 до 14.00 часа

В информационна кампания ще се проведат и срещи с управители на етажната собственост, на които ще се даде отговор на въпроси и казуси, свързани с участието на собствениците в проекта и всяка допълнителна информация, интересуваща лицата.

Срещите ще се проведат днес от 15:00 часа в Община Добрич, Голяма заседателна зала; на 22 юни от 10:30 часа в Община Добрич, Голяма заседателна зала.

Целта на информационните дни е повече граждани да се запознаят с предимствата и възможностите на проекта. Стремежът е администрацията да отиде при гражданите, да им представи проекта и да отговори на всичките им въпроси.

Експертите на Министерство на регионалното развитие ще бъдат на разположение през целия период на проекта, ще подпомагат и консултират желаещите на всеки етап от прилагането му.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е увеличен и собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда вече ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийното й обновяване.

Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта. Промяната няма да се отрази на броя на планираните за обновяване сгради.

Индикативните бюджети на всички одобрени до момента сгради ще бъдат актуализирани съгласно новото разпределение на финансирането – 75% безвъзмездна финансова помощ, 25% самоучастие на собствениците.

Информационните дни по проекта  се провеждат в периода 16 април – 30 юни 2013 г. в общо 36 града. Във всеки един от градове ще бъде разположен информационен кът, в рамките на който хората ще имат възможност да получат детайлна информация и да бъдат консултирани от експерти във връзка с кандидатстването по проекта.

Към 14 юни 2013 г. са подадени 247 заявления за интерес и подкрепа по проекта от общо 31 града, 130 от тях са одобрени и 17 са отхвърлени, поради недопустимост на сградите.

Само в 5 града няма подадени заявления – Велинград, Ловеч, Силистра, Петрич, Търговище.

Най-много са подадените заявления в София – 71, следват Пловдив – 18, Бургас и Благоевград -15, Варна – 14, Смолян – 13, Хасково – 10. Общо по райони заявленията са, както следва: Североизточен район – 28; Северозападен – 12, Северен централен – 21, Югозападен – 31, Югоизточен – 28, Южен централен – 56.

Споделете: