Инспектираха изграждането на центрове за настаняване от семеен тип в Добрич

4-те сгради трябва да бъдат завършени до септември 2014 г.

4-те сгради трябва да бъдат завършени до септември 2014 г.

Площадките, на които се изграждат центрове за настаняване от семеен тип в Добрич, бяха инспектирани от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиевав в присъствието на областния управител Недко Марчев и кмета на града Детелина Николова, съобщиха от пресцентъра на МРР.

С ръководителя на обекта регионалният министър обсъди напредъка на строително-монтажните работи. Пред медиите тя обяви, че срокът за строителството на четирите сгради е септември 2014 г. Те трябва да бъдат подходящо оборудвани за деца със специални нужди.

Изграждането им се финансира с почти 2.9 млн.лв. по линия на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Министър Терзиева съобщи, че по схемата „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“, финансирана от ОПРР, са сключени договори с всички 62 общини на обща стойност 103 млн. лв.

С изпълнението на проектите се предвижда създаването на общо 133 центъра за настаняване от семеен тип и 27 защитени жилища, допълни тя.

Споделете: