Откриват информационната кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове“

Проектът ще продължи до 2015 г., очаква се да се обновят 6 100  жилища

министър Десислава Терзиева откри информационна кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове“

Днес, 10 септември, в гр.  Варна министър Десислава Терзиева откри информационна кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове“, съобщиха от пресцентъра на МРР.

Проектът е с продължителност три години – до 2015 г.

„Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв. За 3 години с над 50 млн. лв. ще се подобри не само сградният фонд на около 200 блока, но ще се даде възможност на бизнеса да участва пряко в техния ремонт.”, каза министърът на регионалното развитие.

„С този проект целим чрез мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради да постигнем минимално изискуемия енергиен клас на сградите. Така ще намалим енергопотреблението на домакинствата и ще реализираме икономия на разходите”, разясни Терзиева.

„Ползите от проекта обаче не се ограничават до тук, тъй като не е без значение и средата, която обитаваме, а обновените по проекта сгради ще придобият изцяло нов и модерен облик, ще бъдат обновени и входовете на сградите. Резултатите, които очакваме са: 6 100 обновени жилища; 13 500 облагодетелствани жители и намаляване на разходите за енергия с 40-60%.”, допълни тя.

„Даваме си сметка, че пътят не е нито кратък, нито лек. Изисква много съвместни усилия.”, сподели Терзиева.
Министърът на регионалното развитие призова собствениците, които проявяват интерес към проекта, да не чакат последния момент, а да подадат заявления за участие своевременно, защото подготвителните, организационните дейности отнемат немалко време.

Собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийно обновяване. Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност ще бъдат на 100% платени от ОП „Регионално развитие”.

Информационните дни ще се проведат в периода 10 септември – 23 октомври 2013 г. в общо 36 града. Във Варна информационните дни ще се проведат от 10 до 16 септември 2013 г.

Споделете: