Предстои заключителна пресконференция по проект „МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса“

Пробният период приключи и услугите могат да бъдат заявявани вече в реална информационна среда

 

 Утре, 21 юни, ще се проведе заключителната пресконференция по проект „МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса“, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

По време на пресконференцията ще бъдат демонстрирани услугите, които министерството ще предоставя по електронен път на граждани, бизнеса и общините.

В края на месец април тази година услугите бяха стартирани пилотно в тестови вариант. Пробният период приключи и те вече ще могат да бъдат заявявани в реална информационна среда.

Пресконференцията ще бъде открита от главния секретар на Министерството на регионалното развитие Климентина Денева. На форума ще присъства и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” Моника Димитрова-Бийчър.

Проект „МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса“ е финансиран от ОПАК, Приоритетна ос III «Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление», Подприоритет 3.1. «Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление», Бюджетна линия BG051PO002/10/3.1-04.

 

Споделете: