Състоя се 74-та сесия на Комитета по жилищна политика на Икономическата комисия за Европа на ООН

България ще се стреми да постигне  25 % по-висока енергийна ефективност към 2020 г.

министър Десислава Терзиева

България си е поставила амбициозната цел да постигне 25 % по-висока енергийна ефективност на жилищния си фонд към 2020 г., обяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева при участието си в 74-та сесия на Комитета по въпросите на жилищната политика и управлението на земите на Икономическата комисия на ООН за Европа. Това съобщиха от пресцентъра на МРР. 

По време на срещата на министрите на 8 октомври т. г., министър Терзиева участва с изказване в панела на тема „Преглед на постигнатия напредък и бъдещи предизвикателства в сектора на жилищната политика“. В изказването си тя подчерта основните предизвикателства и приоритети на правителството в областта на жилищната политика и в частност значението от прилагане на мерките за енергийна ефективност.

Преобладаващата част на жилищния фонд в България е с неприемливи експлоатационни параметри по отношение на енергийната ефективност, за отопление на сградите се консумира двойно повече от необходимата енергия, поради значителните топлинни загуби, каза в своето експозе министър Терзиева.

В отговор на тези предизвикателства и отчитайки, че постигането на по-висока енергийна ефективност е една от водещите цели на Стратегия „Европа 2020”, България е заложила амбициозна национална цел по отношение на параметрите на енергийна ефективност, а именно достигане на 25 % по-висока енергийна ефективност към 2020 г.

Министърът заяви, че държавата се стреми да предложи цялостен и дългосрочен подход за разрешаване на проблемите в сферата на енергийната ефективност на сградния фонд в жилищния и публичния сектор, чрез използване в пълна степен на възможностите, които предлага политиката на сближаване на Европейския съюз.

Като основен резултат от работата на 74-та сесия на Комитета по въпросите на жилищната политика на Икономическата комисия на ООН за Европа се определя приемането на Стратегия за устойчиво развитие на сектора на жилищното строителство и управлението на земите за периода 2014-2020 г.

Споделете: