Удължават периода на излъчване на аналогов телевизионен сигнал

Изключват сигнала, когато всички правоимащи лица получат безплатните декодери

МТИТС ще гарантира правото на всички правоимащи лица да получат достъп до цифрова ефирна телевизия

Ефирният аналогов телевизионен сигнал няма да бъде изключван, докато не бъдат създадени условия всички хора със специфични социални потребности да имат достъп до полагащото им се безплатно декодиращо устройство. Това каза заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров на пресконференция за процеса по цифровизация, състояла се днес, 7 август, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Първият етап, обхваща около 124 000 лица, от доставката на декодери е вече в ход и обхваща нуждаещите се от четири района на страната: Северозападен район; Сeвероизточен район; Южен централен район.  В София на този етап е обхваната територията на Дирекция „Социално подпомагане“ – „Оборище“.

Стартирана е втора тръжна процедура за доставка на декодери на останалите до 86 хил. социално слаби в районите: Югозападен (с административни центрове Благоевград, Перник, София град, София област и Кюстендил); Югоизточен (Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол и Северен централен (Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра).

„Публичното отваряне на постъпилите оферти ще се състои на 13 август и се надяваме в максимално кратки срокове да имаме избрани изпълнители“, каза заместник-министър Тодоров. По думите след като приключи работата на комисията в МТИТС ще бъдат ясни и точните срокове за изключване на аналоговия сигнал във всички региони. Ако се наложи, ще бъде удължен срокът на едновременно излъчване на единен цифров и аналогов сигнал или т.нар. симулкаст и след 1-ви септември, докато за всички правоимащи лица бъде осигурена възможност да получат полагащите им се декодиращи устройства.

„Обсъдили сме процеса с всички заинтересовани страни, които имат отношение към цифровизацията“, допълни Георги Тодоров. По думите му Органът по цифровизация под ръководството на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще заседава и ще вземе решение относно окончателните срокове за изключване на аналоговия сигнал съобразно хода на обществената поръчка от втория етап, като процесът по изключването ще се състои в рамките на няколко дни.

През втория етап на цифровизацията редът за получаване на декодиращите устройства срещу ваучери ще бъде същият както през първия етап. Условие за получаване на ваучер ще бъде попълването на декларация, с която нуждаещият се да удостовери, че няма възможност да приема цифрова телевизия (без значение каква е платформата – спътникова, кабелна или ефирна). Правоимащите лица не трябва да нарушават целостта на ваучера.

И през двата етапа на цифровизацията, спечелилите търга се задължават да продават крайни декодиращи устройства на най-ниски цени, които са посочили при участието си в тръжната процедура за всеки вид:  DVB-T (наземна платформа), DVB-S (спътникова платформа) и DVB-C (кабелна платформа). В тази връзка на гърба на ваучера е оставено поле, в което търговеца вписва реално изплатената цена на устройството. С цел защита срещу фалшификации ваучерите се отпечатват като ценни книги, което включва определяне на номинална стойност на ценната книга. Съответно, при спазване на принципа за технологична неутралност и отчитайки правото на избор на лицата по отношение на устройствата стойността не може да е еднаква за трите вида устройства. Когато има разлика между стойността на ваучера предложена от изпълнителя и вписаната в полето на ваучера, тези средства остават в държавния бюджет.

Закупените крайни декодиращи устройства имат гаранция от две години, през който срок могат да бъдат ремонтирани или подменени с нови, в случай че това е необходимо.

Споделете: