БАИС организира семинар-обучение по „Наредба №2″ на МРРБ

Семинарът ще се проведе на 19.09.2012 г.

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) организира на 19 септември 2012 г.:

 Семинар-обучение по Наредба за №2 на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения

 

Семинарът ще се проведе в гр. София, бул. „Христо Смирненски“№1, (новата сграда на УАСГ), корпус „Б“, лаборатория на катедра „Строителни материали и изолации“ – зала 51.

Лектори на обучението, участвали и в разработването на Наредбата:

Проф. д-р инж. Димитър Назърски

Доц. д-р инж. Богомил Петров

Инж. Йордан Николов

Инж. Кирил Маслев

Инж. Цветан Германов

 

За повече информация и заявка за участие в семинара:

БАИС

тел: 02/963 10 71; 0886 38 61 92

www.bais-bg.com 

 

Споделете: