Безвъзмездната финансова помощ по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ се увеличава на 75%

Увеличението  ще е в рамките на програмен период 2007-2013 г.
 

Днес, 4 април, управляващият орган на ОПРР стартира писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007-2013 г., в рамките на която да вземе решение да бъде увеличена безвъзмездната финансова помощ на 75% от стойността на бюджета за енергийно обновяване за всяка одобрена за финансиране по проекта сграда.

Останалите 25% ще се осигуряват със собствени или заемни средства от етажната собственост. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Увеличената безвъзмездна финансова помощ покрива разходи за изготвяне на технически или работен проект, оценка за съответствието, строително-монтажни работи, авторски и строителен надзор, за осигуряване на необходимите разрешителни документи и за въвеждане на обекта в експлоатация. Досега собствениците имаха възможност да получат финансова помощ до 50%.

Припомняме, че техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта.

Ефективното прилагане на програмата за енергийна ефективност е един от приоритетите на служебния кабинет.

Увеличението на размера на безвъзмездната финансова помощ беше договорено в Брюксел миналата седмица от вицепремиера Екатерина Захариева и еврокомисаря по регионална политика Йоханес Хан.

Чрез програмата ще бъдат подпомогнати не само българските семейства, но ще се създаде и допълнителна заетост за малкия и среден бизнес. Енергийната ефективност допринася за опазването на околната среда и повишаване на качеството на живот на гражданите.

Споделете: