Българската асоциация за изолации в строителството отбеляза своя 10-годишен юбилей!

За 10 години БАИС се наложи като професионална браншова организация в сектор „Изолации” и търсен партньор от централни и местни власти

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) проведе юбилейното си 10-то Общо събрание  на 18 април.

Делегатите на най-висшия форум на асоциацията тържествено отбелязаха празничната годишнина на създадената с много желание, ентусиазъм и готовност за взаимодействие с всички институции и организации от строителния бранш неправителствена организация.

В отчетния доклад на форума, представен от председателя на УС на БАИС Борис Радулов, категорично бе направен извода, че за десетте години от създаването си, БАИС е успяла да се наложи като професионална браншова организация в сектор „Изолации” и че тя е търсен партньор от централни и местни власти и сродни организации.

Безспорни са нейните приноси в актуализирането на Наредба №2 на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения, Наредба №7 от2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, в разработването на Проект на указания за проектиране, изпълнение, контрол, приемане  и експлоатация на подови настилки и подови покрития, чието финализиране предстои да бъде извършено през тази година.

Целенасочено и последователно усилията на асоциацията са били насочени към превръщането й в един от факторите в стартирането на процеса на енергийно обновяване на сградния фонд в страната, както и в гарантирането на високото качество на предлаганите от членовете й изолационни системи и материали.

Мащабните дарителски акции с предоставяне на нейното издание «Енергийна ефективност. Топлоизолационни системи и материали», последната от които бе осъществена през изминалата година с адресат главните архитекти в общините, са доказателство за готовността на нейните експерти да подпомагат процеса на обновяване на сградния фонд в страната.

Авторски екип от специалисти разработва следващото специализирано издание на асоциацията – «Ръководство по хидроизолационни системи на сгради и съоръжения».

За принос и особено високи заслуги в създаването, развитието и дейността на асоциацията и за навършен юбилей през настоящата година с престижната награда – Плакет на БАИС бе удостоен члена на УС проф. д-р инж. Димитър Назърски.

Плакет на БАИС бе връчен и на един от нейните учредители и член на първия управителен съвет Георги Гинев – управител на фирма „Оркикем” ООД.

В приятната атмосфера на клуб „Лойд“ в УАСГ,  гости, приятели и журналисти заедно с членовете на асоциацията отбелязаха тържествено 10-годишния й юбилей.

Повече за БАИС на: www.bais-bg.com

 

Споделете: