В периода 8-13 октомври ще се проведат информационни дни за проекта „Енергийно обновяване на българските домове“

Срещи с граждани за разясняване на проекта се провеждат в 6 български града

От пресцентъра на МРРБ съобщиха, че в периода 8-13 октомври 2012 г. в градовете Сливен, Благоевград, Ловеч, Ямбол, Дупница и Габрово ще се проведат информационни  дни по проекта „Енергийно обновяване на българските домове“.

Програмата за провеждането е  както следва:

Община Сливен

Информационните дни по проекта в град Сливен ще се проведат в периода 08-10 октомври 2012 г. на следните локации:

8.10.2012 г. (понеделник)
Пресконференция от 11 часа в зала Май на община Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1

Среща с гражданите на Сливен пред община Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1 от 15 до 19 часа

09.10.2012 г. (вторник)
кв. Дружба, до магазин Лидъл от 15 до 19 часа

10.10.2012 г. (сряда)
в. Клуцохор, до магазин Мерканто от 15 до 19 часа

Община Благоевград

Информационни дни по проекта в град Благоевград ще се проведат в периода 08-10 октомври 2012 г. на следните локации:

08.10.2012 г. (понеделник)
Пресконференция от 13 часа в зала 101 на община Благоевград, пл.Георги Измирлиев № 1

Среща с гражданите на Благоевград пред зала „22 септември“ от 15 до 19 часа

09.10.2012 г. (вторник)

ж.к. Еленово, пред магазин „Валан“ от 15 до 19 часа

10.10.2012 г. (сряда)
ж.к. Струмско, пред РУМ от 15 до 19 часа

Община Ловеч

Информационни дни по проекта в град Ловеч ще се проведат в периода 08-10 октомври 2012 г. на следните локации:

08.10.2012 г. (понеделник)
Пресконференция от 12 часа в Заседателна зала на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22
Среща с гражданите на Ловеч пред сградата на община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 от 15 до 19 часа

09.10.2012 г. (вторник)
ж.к. Младост, до супермаркет „Славимес“ от 15 до 19 часа

10.10.2012 г. (сряда)
ж.к. Здравец, пред фирма „Денима 2001“ от 15 до 19 часа

Община Ямбол

Информационни дни по проекта в град Ямбол ще се проведат в периода 11-13 октомври 2012 г. на следните локации:

11.10.2012 г. (четвъртък)
Пресконференция от 11 часа в зала 203 на Община Ямбол, ул.“Г.С.Раковски“ № 7
Среща с гражданите на Ямбол на Централен площад, пред административната сграда на община Ямбол от 15 до 19 часа

12.10.2012 г. (петък)
Ж.к. „Диана“, до бензиностанция ОМW от 15 до 19 часа

13.10.2012 г. (събота)
На входа на Градския парк от 10 до 14 часа

Община Дупница

Информационни дни по проекта в гр.  Дупница ще се проведат в периода 11-13 октомври 2012 г. на следните локации:

11.10.2012 г. (четвъртък)
Пресконференция от 11 часа в заседателна зала на Община Дупница, пл. Свобода № 1, партерен етаж
Среща с гражданите на Дупница: Пл. Свобода № 1, срещу административната сграда на община Дупница от 15 до 19 часа

12.10.2012 г. (петък)

Пл. Свобода № 1, срещу административната сграда на община Дупница от 15 до 19 часа

13.10.2012 г. (събота)
Пл. Свобода № 1, срещу административната сграда на община Дупница от 10 до 14 часа

Община Габрово

Информационни дни по проекта в град Габрово ще се проведат в периода 11-13 октомври 2012 г. на следните локации:

11.10.2012 г. (четвъртък)
Пресконференция от 11 часа в залата на Община Габрово, пл. Възраждане № 3, ет. 3
Среща с гражданите на Габрово: пред община Габрово, пл. Възраждане № 3, от 15 до 19 часа

12.10.2012 г. (петък)
кв. Бичкиня, бул. „Столетов” № 28, пред Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1928” от 15 до 19 часа

13.10.2012 г. (събота)
пл. Белорусия /парка на Колелото/ от 10 до 14 часа

Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Споделете: