Главните архитекти на общините ще получат като дарение от БАИС специализирано издание

Асоциацията ще подари изданието „Енергийна ефективност. Топлоизолационни системи на сгради”

Мащабна дарителска кампание ще реализира Българска асоциация за изолации в строителството* (БАИС). 

Всички главни архитекти на общините в България ще получат като дарение  по един екземпляр от специализираното издание „Енергийна ефективност. Топлоизолационни системи на сгради” с автори арх. Росен Савов и проф. д-р инж. Димитър Назърски.

В  книгата са разгледани различни проблеми, които се отнасят до енергийното обновяване на съществуващия сграден фонд в страната.

Според експерти от асоциацията, изданието ще е особено полезно в дейността на главните архитекти като специалисти, които ще реализират и контролират процеса на енергийно обновяване. То е и ценен справочник при решаване на проблеми, свързани с качеството на изпълняваните строително-монтажни работи.

Настоящата дарителска акция се реализира с подкрепата на фирмите -пълноправни членове на БАИС: „Хидромат” ООД, „МКМ-БГ Груп” ООД, „БАСФ” ЕООД, „Фибран България” АД и „Стиросаур” АД.

 –––––––––––––––––––––––––-

*Българска асоциация за изолации в строителството  е учредена през 2003 г. като обединение на стопански субекти, които работят в производството, търговията и приложението на изолациите в строителството.

Членове на асоциацията са и изявени специалисти в сектора, които работят в научни институти, звена, лаборатории и висши учебни заведения – всички, обединени от общ интерес – да обезпечат и предложат на потребителите качествен краен продукт.

Сред основните акценти в дейността на БАИС е да участва и подпомогне процеса на качествено и ефективно енергийно обновяване на сградния фонд.

 

 

За допълнителна информация:

Оксана Генадиева

Главен секретар на БАИС

bais.bg@gmail.com; 0886 372236

Споделете: