Годишното общо събрание на БАИС ще се проведе на 18-ти април

Асоциацията ще обележи и своята десета годишнина

 

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) ще проведе Общо събрание на 18 април от 14:00 ч. в УАСГ, съобщиха от секретариата на асоциацията.

 

Форумът ще протече при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността на БАИС през 2012 г.
  2. Приемане на годишния финансов отчет (ГФО) за  2012 г.
  3. Приемане на Програма за дейност на БАИС през 2013 г.
  4. Приемане на бюджет на БАИС за 2013 г.

Тазгодишното Общо събрание на асоциацията ще отбележи и нейния десетгодишен юбилей.

Повече информация на: www.bais-bg.com

Споделете: