Днес вече реално започна кандидатстването по проекта „Енергийно обновяване на българските домове“

720 000 жилища в България се нуждаят от реновиране

Днес започва  приемът на документи за кандидатстване по проекта „Енергийно обновяване на българските домове“  в 36 градски центрове в страната.  Също от днес започва да тече и срокът за подаването на заявленията за интерес от сдруженията на собственици, които искат да обновят жилищата си.

На сайта на МРРБ, както и на сайтовете на общинските администрации и на областните информационни центрове, ще бъдат публикувани всички документи, необходими за кандидатстване, както и адресите на проектните мениджъри по области.

По проекта, който е пилотен за страната, ще бъдат обновени минимум 170-200 сгради. Чрез него за първи път публичен европейски и национален ресурс ще достигне директно до дома на българина.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв. Ще бъдат обхванати многофамилни жилищни сгради в 36 градски центрове като освен дограма, ще бъде подменена и топлинната изолация на външни стени, покриви, ще се  ремонтират и  вътрешни инсталации.

До финансиране ще бъдат допуснати само конструктивно устойчиви сгради. Високо квалифицирани специалисти ще направят техническо обследване на блоковете, ще изготвят технически паспорт и енергиен одит на сградите, одобрени за включване в проекта. При условие, че жилищният блок се нуждае от конструктивно укрепване, то е изцяло за сметка на собственика.

Извършеното досега саниране на многофамилни жилищни сгради от техните собственици, което отговаря на минимално изискуемия енергиен клас, ще бъде запазено.  Вложените средства от гражданите ще бъдат приспаднати от размера на дължимия дял за съфинансиране на съответния собственик.

Ресурс от 13 млн. лв. ще бъде използван в подкрепа на собствениците за осигуряване при необходимост на нисколихвени заеми или банкови гаранции.

Очаква се размерът на кредита за 1 жилище да варира от 1000 лв. до 5000 лв.,  като делът на собственика ще бъде фиксиран в зависимост от обновяването на всеки апартамент. Лихвата ще се определя от основния лихвен процент на БНБ плюс 6,5 процентни пункта. Погасяването на заема е разсрочено за десет години с 6-месечен гратисен период.

Предвижда се в рамките на тази половин година сградата да бъде финализирана съобразно показателите за постигане на енергийна ефективност. Очаква се след реновирането сметките да се намалят и кредитът да се издължи в рамките на спестения ресурс.

Споделете: