Днес в София започват информационните дни по по проекта „Енергийно обновяване на българските домове”

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 50 млн. лв.

 

Днес, 16 октомври,  министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, заедно с кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, ще обявят старта на информационните дни по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ в София, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Участие в пресконференцията ще вземат също зам.-министър Николай Нанков, зам.-кметът Ирина Савина, Цвета Наньова – представител на Проектния мениджър за град София и Георги Христов – изпълнителен директор на Корпоративна търговка банка, представител на Фонда за жилищно обновяване.

Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Той обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

 

Споделете: